Home

 

Bos der Onverzettelijken is een nationaal monument ter nagedachtenis aan de Verzetsmensen die zijn gevallen in de Tweede wereld oorlog. De oprichting van het nationaal verzetsmonument, Bos der Onverzettelijken, was een initiatief van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940 – 1945. De eerste bomen werden geplant op 25 maart 1992. Het Bos der Onverzettelijken werd op 29 april 1993 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard (beschermheer van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945) open gesteld voor het publiek.

Voor elke verzetsman- of vrouw werd in 1992 een boom geplant, 2133 in totaal, die samen het Bos der Onverzettelijken vormen.
Het Bos betuigt eer aan allen die in het verzet gingen tegen tirannie en onderdrukking en zich inzetten voor vrijheid en democratie.
Het Bos draagt de boodschap uit dat voor vrijheid, democratie en mensenrechten moet worden gestreden en spoort de jongere generaties aan tot strijdbare waakzaamheid. Het is een blijvende herinnering welke beoogt een band te vormen tussen verleden en toekomst.

Het Bos der Onverzettelijken heeft het doel om deze boodschap uit te dragen overgenomen van de initiatiefnemers. Dit doel willen we realiseren door de jeugd te betrekken bij Het Bos der Onverzettelijken en haar activiteiten.