Bestuur

Samenstelling bestuur Stichting Bos der Onverzettelijken(d.d. 1 maart  2017)

Paul Roelofs (voorzitter)

Heleen Visser (secretaris -plvv.voorzitter)

Ton Timmer (penningmeester)

Paul Verheij

Frits Smelt (lid)

Erik Bodar (plaatsvervangend secretaris)

Marco Stönner (lid)

Klaas Strampel (adviserend namens gemeente)

Bos der overzettelijken is te bereiken op:
E-mail: info@bosderonverzettelijken.nl