Home

Gedachtengoed

Het Nationaal monument Bos der Onverzettelijken wil de boodschap uitdragen, dat voor vrijheid, democratie en mensenrechten altijd moet worden gestreden en spoort daartoe de jongere generaties aan tot strijdbare waakzaamheid.
Het Bos wil een blijvende herinnering zijn, die de relatie legt tussen verleden en toekomst.

In 2006 is de Stichting Bos der Onverzettelijken opgericht om vooral de jeugd daarbij te betrekken.

Met de bomen in het Bos der Onverzettelijken in Almere eren wij op één plaats de 2133 Nederlanders, die in de periode 1940-1945 door de bezetter zijn gefusilleerd. Bovendien zijn er één boom voor de onbekende gefusilleerde, vijf bomen voor de 5 oorlogsjaren en de Koninginnebomen ‘Wilhelmina’, ‘Juliana’ en ‘Beatrix’geplant, die een link leggen tussen het verzetswerk en het Nederlandse koningshuis.

Het Bos is rijk aan verschillende soorten bomen en struiken en wordt doorkruist door paden en lanen. Op wegwijzers staan teksten met btrekking tot diverse facetten van het nationaal verzet: 1940-1945, April-Meistaking, Artsenverzet, Concentratiekampen, Crossing, Documentenfalsificatie, Engelandvaarders, Februaristaking, Gewapend verzet, Gijzelaars, Hulp aan vervolgden, Illegale pers, Inlichtingenwerk, Kerkelijk verzet, Koeriersters, Kunstenaarsverzet, Onderduikers, Pilotenhulp, Razzia’s, Sabotage, Spoorwegstaking, Studentenverzet, Wapendroppings en Zwitserseweg.

Hier volgen een aantal voorbeelden van de teksten op de wegwijzers in het Bos:

‘GIJZELAARS
In de loop van de bezetting namen de Duitsers willekeurig honderden bekende
Nederlanders gevangen onder de bedreiging met de dood indien er verzetsdaden zouden
worden gepleegd.’

INLICHTINGENWERK
In geheel Nederland hielpen via de illegaliteit velen mee aan het verzamelen van informatie
over militaire sterkte en activiteiten van de bezetter.
Langs verschillende wegen gingen hun inlichtingen naar Engeland.’

‘CONCENTRATIEKAMPEN
Duizenden verzetsmensen werden door de bezetter opgesloten in concentratie- kampen.
Velen van hen werden vermoord of bezweken aan martelingen en ontberingen.’

‘APRIL-MEISTAKING
Op 29 april 1943 begon in Twente een staking tegen de door de bezetter geëiste
wegvoering van Nederlandse ex-militairen in krijgsgevangenschap.
Honderdduizenden elders in het land sloten zich hierbij aan.’

In het westelijke deel van het bos is de ‘Laan van het Indisch Verzet’ aangelegd. Bamboe en exotische bomen vormen de omlijsting van de tekst: ‘DE GEEST OVERWINT’.

In de noordwestelijke hoek is een cirkelvormige ruimte, omringd door een met struiken begroeide wal, genaamd ‘JEUGDLAND’. Hier kunnen kinderen onder begeleiding spelen en bouwen. Hiermee wordt het toekomstgerichte karakter van het monument onderstreept.