Indiëherdenking 15 augustus

Stichting Bos der Onverzettelijken georganiseerd samen met Werkgroep Indië Herdenking en Jeugdland-Stad(onderdeel welzijnswerk de Schoor) de Indië herdenking op 15 augustus.

Indiëherdenking Flevoland 2021

Op 15 augustus wordt bij het Indisch monument in het Bos der Onverzettelijken in Almere stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Bersiap-periode. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is het nog even afwachten in welke vorm de herdenking van dit jaar gaat plaats vinden. Binnenkort hopen wij meer duidelijkheid te kunnen geven over de invulling van de herdenking.

Waarom herdenken wij op 15 augustus?

Het eerste doel van de Stichting Bos der Onverzettelijken is het jaarlijks op 15 augustus organiseren van een waardige herdenking van het formele einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en van alle slachtoffers die tijdens die oorlog in het voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen.

Het tweede doel is het in Almere meer bekendheid geven aan de herdenking van deze historische dag, de in voormalig Nederlands-Indië gevoerde strijd tegen Japan, het gepleegde verzet en de ondergane vervolging tijdens de bezetting door Japan en de gevolgen daarvan voor de mensen die daar toen woonden.

Het derde doel is de jeugd van Almere actief te betrekken bij en te informeren over de oorlog in de voormalige kolonie en in Zuidoost-Azië en om jongeren vertrouwd te maken met het feitenmateriaal van de weinig bekende oorlog in Azië, maar ook om hen aan te sporen lering te trekken uit de gebeurtenissen die tot deze oorlog hebben geleid.