Bestuur

Samenstelling bestuur Stichting Bos der Onverzettelijken(d.d. 1 maart  2017)

Heleen Visser (voorzitter)

Ton Timmer (penningmeester)

Paul Verheij

Frits Smelt (lid)

Marco Stönner (lid)

Klaas Strampel (adviserend namens gemeente)

Bos der overzettelijken is te bereiken op:
E-mail: info@bosderonverzettelijken.nl