Bestuur

Samenstelling bestuur Stichting Bos der Onverzettelijken(d.d. 7 december 2022)

Erik Bodar(voorzitter)

Christina Ranzijn (penningmeester)

Ton Timmer (secretaris)

Frits Smelt (lid)

Marco Stönner (lid)

Lex Burgerdijk Voorzitter Indiëherdenking Flevoland werkgroep

Klaas Strampel (adviserend lid)

Bos der overzettelijken is te bereiken op:
E-mail: info@bosderonverzettelijken.nl