Sponsors

Het Bos der Onverzettelijken bestaat dit jaar 25 jaar. Er zijn nog veel Almeerse inwoners, bedrijven en bestuurders die dit nationaal verzetsmonument niet kennen, een monument dat met name voor de jeugd en dus de toekomst van Almere ingericht is. Daarom wil het bestuur in het jubileumjaar 2018 meer aandacht, betrokkenheid en betekenis voor het Bos creëren.

 

Het Bos der Onverzettelijken is een nationaal verzetsmonument ter nagedachtenis aan de Verzetsmensen die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Het Bos was een initiatief van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940 – 1945. De eerste bomen werden geplant op 25 maart 1992. Het Bos der Onverzettelijken werd op 29 april 1993 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard (beschermheer van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945) opengesteld voor het publiek. Voor alle 2133 gevallen verzetsmannen- of vrouwen werd in 1992 een boom geplant. Daarnaast werden nog negen bomen extra geplant (één voor de onbekende verzetsstrijder, vijf voor de jaren die de oorlog duurde, drie voor het Koninklijk Huis). Zo stonden er in totaal 2142 bomen, die samen het Bos der Onverzettelijken vormen.

Waarom een bos?

Het is inmiddels meer dan 50 jaar geleden, dat inwoners van Nederland in verzet kwamen tegen bezetting en onderdrukking van ons land. Bij de herdenking van wat zich tussen 1940 en 1945 afspeelde, gaat het vooral om de vraag hoe contact te leggen tussen de gedachten en motieven van de generatie van toen en de jongere generaties. Jongeren levend in een bewogen tijd vol snelle en ingrijpende veranderingen, voor wie het verzet geschiedenis is. De aanleg van een bos beantwoordt aan de wens om het heden en verleden met elkaar te verbinden: als een levende en blijvende herinnering. Gevarieerd als het verzet zelf, legt het een levende band tussen het verleden van de verzetsstrijders en de toekomst van nieuwe generaties.

 

Nederland telt vele monumenten, maar een plek waar alle omgekomen verzetsmensen tezamen worden geëerd, ontbreekt. Het Bos der Onverzettelijken staat symbool voor alle vormen en facetten van het verzet. En Almere, de jongste stad van Nederland, met een bijzonder groot aantal jeugdige inwoners, is bij uitstek de plek om heden en verleden bij elkaar te brengen.

 

Visie

De Stichting Bos der Onverzettelijken wil de boodschap uitdragen dat voor het behoud van vrijheid en democratie en het handhaven van mensenrechten, altijd moet worden gestreden tegen tirannie en onderdrukking. We sporen daarbij de jongere generaties aan tot strijdbare waakzaamheid.

 

Missie

De begrippen vrijheid, democratie, mensenrechten, maar ook tirannie en onderdrukking zijn van alle tijden. Zij spelen bij elke generatie een dusdanig belangrijke rol dat er voor of tegen gestreden wordt. Het bewustwordingsproces om bij de jongere generaties te komen tot een strijdbare waakzaamheid moet voor elke generatie vanzelfsprekend zijn.

We willen onze visie daarom graag doorgeven aan de generaties van na de tweede wereldoorlog. In eerste instantie bij de jonge generatie in Almere, en daarna in Flevoland. Hiermee willen we een gezonde basis leggen voor de betekenis en de bekendheid van het Bos. Uiteindelijk willen wij deze aanpak en werkwijze landelijk aanbieden.

Het bestuur gebruikt het jubileumjaar om het gerenoveerde Bos meer onder de aandacht te brengen van de jeugd en de inwoners. Onder andere door het onderwijs een aanzet tot een virtuele leskist aan te bieden en door de convenantpartners een plaquette uit te reiken. Drie basisscholen zijn de afgelopen jaren al nauw betrokken bij de activiteiten en op dit moment werken wij met De Schoor samen om dit alles onder de aandacht van alle scholen in Almere hiervan op de hoogte brengen en erbij te betrekken.
In februari was de traditionele lichtjestocht voor de jeugd en op 4 mei zal opnieuw de jeugdherdenking plaatsvinden. Begin juni is er voor de jeugd, relaties en genodigden een jubileummoment. Het bestuur heeft een convenant gesloten met verschillende partners, met drie basisscholen en een middelbare opleiding. Deze partners zijn de gemeente Almere, Boogaart B.V., Stichting de Schoor, Aeres MBO Almere(het voormalige Groenhorst College), basisschool Het Drieluik in Almere Buiten, basisschool Ichthus in Waterwijk, basisschool Montessori in Almere Stad.

De Stichting Bos der Onverzettelijken probeert via diverse kanalen ondersteuning en inkomsten te generen om de doelstellingen te realiseren. Wij vragen instellingen en bedrijven om een bijdrage en/of ondersteuning zodat het nationale monument Het Bos der Onverzettelijken behouden blijft voor het nageslacht.

 

Het bestuur wordt gevormd door een zevental leden: Paul Roelofs (voorzitter), Heleen Visser, Paul Verheij, Ton Timmer, Frits Smelt, Marco Stonner en Eric Bodar.
Contact: Info@bosderoverzettelijken.nl

Website: www.bosderonverzettelijken.nl

Rekeningnummer NL04 RABO 0328 0352 62  t.n.v. Stichting Bos der Onverzettelijken
De Stichting heeft de ANBI-status.                                                                    

KvK 39094140